PRAKTISCH

1. Dansjaar & Vakantie dagen

Ons dansjaar start op 8 september 2023 en eindigd juni 2024.

Via deze link heeft u een overzicht van de lessenkalender.

2. Reglement


Algemene richtlijnen - Huisreglement voor de leden.

Alle dansers moeten ledenfiche invullen & het huisreglement ondertekenen (afgeven bij eerste les).

3. Uniform


De kledingvereisten worden door de docent meegedeeld tijdens de eerste les.

De leden dragen hun Do Si Do T-shirt tijdens de les.

Dit geldt voor de groepen: Predans, Hip Hop kids & Hip Hop Teens.

4. Lidgeld


De inschrijving is pas geldig na het betalen van het inschrijvingsgeld.

Het lidgeld dient uiterlijk betaald te zijn op 07/10/2023 zo niet kunnen de leden niet meer meedansen tot de betaling is voldaan.  Meer info via deze link.

Dansjaar & Vakantiedagen

Lessen 2023-2024

Hou deze data alvast vrij.

Geen les op:

Huisreglement

 • De inschrijving is pas geldig na het betalen van het inschrijvingsgeld. Het lidgeld dient uiterlijk betaald te zijn op 07/10/2023 zo niet kunnen de leden niet meer meedansen tot de betaling is voldaan.
 • De leerlingen zijn verzekerd tegen ongevallen tijdens de lessen, eventuele voorstellingen en op de kortste weg van en naar huis indien het lidgeld betaald is.
 • Het lid of de ouders dienen de lesgever of bestuurslid binnen de 24u na het voorkomen van het ongeval hiervan op de hoogte te brengen en een schadeformulier aan te vragen. Dit document zal in overeenkomst volledig en waarheidsgetrouw ingevuld worden. 
 • De kledingvereisten worden door de docent meegedeeld tijdens de eerste les. De leden dragen hun Do Si Do T-shirt tijdens de les. Dit geldt voor de groepen: Predans, Hiphop kids & Hiphop Teens. Gelieve overal duidelijk de naam van het kind aan te brengen zodat vergeten kledij kan worden terugbezorgd.
 • Leden dienen tijdig (in de mate van het mogelijke) te verwittigen dat ze niet naar de les kunnen komen.
 • De leden moeten tijdig aanwezig zijn in de les. Te laat komen, stoort de les. 
 • Toegang tot de les zal worden geweigerd, indien 15min te laat zonder te hebben verwittigd.
 • Minderjarige dansers worden steeds door een begeleider (ouders, grootouders, vrienden) in de danszaal gebracht/opgehaald en worden verzocht te wachten tot er een dansjuf aanwezig is
 • Docenten zijn niet verantwoordelijk voor leden die na de les niet tijdig worden opgehaald door de ouders.
 • Ouders zijn niet toegestaan in de danszaal. Ouders kunnen vanuit de gang rustig naar hun kinderen kijken.
 • Het is niet toegestaan om frisdrank en eten mee te nemen in de danszaal. Waterflesjes zijn wel toegestaan.
 • De leden dienen zoveel mogelijk aanwezig te zijn op de wekelijkse lessen, zeker de laatste 6 lessen vóór het dansfeest.
 • De leden die deelnemen aan het dansfeest, zijn verplicht aanwezig op de algemene repetitie.
 • De leden nemen zoveel mogelijk deel aan activiteiten waaraan Dansgroep Do Si Do zijn medewerking verleent.
 • Ingeschreven voor een activiteit? Dan ben je ook (op tijd) aanwezig op die activiteit.
 • Alle communicatie en publiciteit in verband met de activiteiten van Dansgroep Do Si Do gebeuren door/of in samenspraak met het bestuur. Zijn er opmerkingen, klachten, bemerkingen…. kan er steeds contact opgenomen worden op het volgende email-adres: info@dosido.be.
 • Elk nieuw lid krijgt één T-shirt gratis. Do Si Do T-shirt (10€) & Pull (35€) kan u bestellen per email : info@dosido.be
 • Vergeet niet regelmatig onze site en/of facebookpagina te raadplegen. Wijzigingen/evenementen worden er steeds meegedeeld. Ook via mail  en/of whatsappe wordt er vaak gecommuniceerd: daarvoor is het noodzakelijk dat u correcte e-mail contactgegevens doorgeeft bij de inschrijving.
 • Foto’s van de activiteiten worden gebruikt voor de website en facebook van Dansgroep Do Si Do. Bij de inschrijving kan u melden of u hiermee al dan niet akkoort mee gaat.


 Dank u voor het vertrouwen en medewerking.

Wij wensen alle leerlingen veel dansplezier!

Lidgeld


De inschrijving is pas geldig na het betalen van het inschrijvingsgeld.

Het lidgeld dient uiterlijk betaald te zijn op 07/10/2023 zo niet kunnen de leden niet meer meedansen tot de betaling is voldaan.


Het lidgeld is 1 uur dansles per week, verzekering inbegrepen voor 1 dansjaar (sept. 2023 - juni 2024) & 1 gratis t-shirt (voor nieuwe leden).


Betaling per overschrijving voor 7 oktober 2023.

Cash geld wordt niet aanvaard.

GROEP

LIDGELD

Predans

100,00€

Hip Hop Kids

100,00€

Hip Hop Teens

100,00€

Jazz

100,00€

Hip Hop

100,00€

Dance Workout

100,00€

Jemenieters

100,00€

Gelieve het lidgeld te storten  op het rekeningnummer van Dansgroep Do Si DO.

IBAN : BE56 3100 3894 5788


COMMUNICATIE:

'Lidgeld 2023-2024 + Naam van danser + Naam groep'